Geen producten (0)

Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cupcakedozen.nl verwerkt persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam,  geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en je e-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@cupcakedozen.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Cupcakedozen.nl verwerkt persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten af te kunnen leveren
 • Cupcakedozen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren

Cupcakedozen.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Cupcakedozen.nl verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Cupcakedozen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

In kaart brengen websitebezoek

Cupcakedozen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Het gebruik van Google Analytics

Met de Google Analytics-cookies verwerken wij persoonsgegevens van websitebezoekers. Daarbij hebben wij waarborgen getroffen je gegevens zo goed mogelijk te beschermen:

 • We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics, hierin staat dat Google alleen als bewerker optreedt van persoonsgegevens
 • We maskeren het laatste octet van je IP-adres, daarmee maken we je IP adres anoniem
 • We hebben de optie om gegevens te delen uitgezet
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@cupcakedozen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Cupcakedozen.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Beveiliging

Cupcakedozen.nl neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@cupcakedozen.nl.